فروشگاه جامع مقاله و تحقیقات روز دانشجویی

مقاله و پژوهش کامل در مورد راهبرد سیاسی ایران در مقابل داعش در عراق و سوریه

مقاله و پژوهش کامل در مورد راهبرد سیاسی ایران در مقابل داعش در عراق و سوریه        خاورمیانه منطقهای است که با تنش، آشوب، افراطگرایی و... شناخته می شود. افراطگرایی   تنش ها در منطقه خاورمیانه به ویژه، با سقوط صدام حسین آغاز گردید 3002 داعش که از سال عراق و شام را افزایش داد. رشد این گروه در خاک دو متحد ایران، یک خطر اساسی به شمار میرود .  به گونهای که امنیت و قدرت ، ناگزیر ایران میبایست در مقابل این پدیده راه چارهای میاندیشید خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,500 تومان 5% تخفیف

مقاله و پژوهش کامل در مورد راهبرد سیاسی ایران در مقابل داعش در عراق و سوریه

مقاله و پژوهش کامل در مورد راهبرد سیاسی ایران در مقابل داعش در عراق و سوریه        خاورمیانه منطقهای است که با تنش، آشوب، افراطگرایی و... شناخته می شود. افراطگرایی   تنش ها در منطقه خاورمیانه به ویژه، با سقوط صدام حسین آغاز گردید 3002 داعش که از سال عراق و شام را افزایش داد. رشد این گروه در خاک دو متحد ایران، یک خطر اساسی به شمار میرود .  به گونهای که امنیت و قدرت ، ناگزیر ایران میبایست در مقابل این پدیده راه چارهای میاندیشید خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,500 تومان 5% تخفیف

تحقیق و پژوهش بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

تحقیق و پژوهش بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه ه عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,400 تومان 10% تخفیف

مقاله کامل در مورد انواع قتل در مذاهب مختلف

مقاله کامل در مورد انواع قتل در مذاهب مختلف   “انواع قتل از نظر مذاهب مختلف” ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است . در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند . مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت گلیکولیز

پاورپوینت گلیکولیز دانلود پاورپوینت کامل گلیکولیز شامل معرفی تمام آنزیم ها و واکنشها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

تحقیق و پژوهش در مورد حکومت یقین بر شک(استصحاب)32 صفحه

گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان 5,310 تومان 10% تخفیف

کار پژوهشی با موضوع ایدئولوژی خاورمیانه

کار پژوهشی با موضوع ایدئولوژی خاورمیانه منطقه ای را كه غربیها خاورمیانه می نامند از دو دیدگاه می توان مطالعه كرد؛ یكی از دیدگاه غرب و دیگری از دیدگاه مردم این منطقه كه ایرانیان، اعراب، تركها و یهودیان هستند. قبل از فروپاشی بلوك شرق این منطقه از نظر قدرتهای بزرگ اروپایی و ابرقدرتها دارای اهمیت استراتژیكی و ژئوپولیتیكی ویژه ای بود و هنوز هم به رغم از میان رفتن شوروی از اهمیت آن كاسته نشده چرا كه نفت خاورمیانه منبعی سهل الوصول و نسبتاً ارز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان 6,210 تومان 10% تخفیف

کار پژوهشی و تحقیقی در رابطه با بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجه امریکا

کار پژوهشی و تحقیقی در رابطه با بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجه امریکا بنيادگرايي اسلامي نهضتي برخاسته از درون جوامع اسلامي و پاسخي ديني به بحرانها و آشفتگي هاي اجتماعي و سياسي جوامع مسلمان بود . اين جريان با پي بردن به فساد و بي عدالتي در جوامع اسلامي همواره در صدد اصلاح اين جوامع بوده است وبا ارائه پيشنهادي مبتني بر تمسك و بازگشت مجدد به اصول و مباني اسلام در صدد بود راه درمان نابسامانيها و عقب ماندگي را در درون مذهب پيدا كند .      بنيادگرايي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان 6,210 تومان 10% تخفیف

کار پژوهشی با موضوع نقش اخلاق در روابط زوجین

کار پژوهشی با موضوع نقش اخلاق در روابط زوجین برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع می باشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و آرامش خانواده را تأمین می کند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختی به وجود می آورد . و مهمترین قوانین و دستورات موجود در خانواده اخلاق می باشد، که اخلاق هر کس در زندگی او تأثیر مستقیمی دارد ولی این تأثیر در محیط خانواده محسوس تر و نقش آفرین تر است، زیرا مسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان 6,210 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(8):