فروشگاه مقاله ,کار تحقیقی,پژوهشی.پایان نامه

راهبرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش در منطقه عراق و شام از سال 2011تا2016

راهبرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش در منطقه عراق و شام از سال 2011تا2016  خاورمیانه منطقه ای است که با تنش، آشوب، افراط گرایی و... شناخته می شود. افراط گرایی داعش که از سال 2003 با سقوط صدام حسین آغاز گردید، تنش ها در منطقه خاورمیانه به ویژه عراق و شام را افزایش داد. رشد این گروه در خاک دو متحد ایران، یک خطر اساسی به شمار می رود . ، ناگزیر ایران می بایست در مقابل این پدیده راه چاره ای می اندیشید به گونه ای که امنیت و قدرت خود را در این منطقه حفظ کند. در همین راستا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,000 تومان

نقد و بررسی کارکرد های اجتماعی خشونت در اندیشه های داعش

نقد و بررسی کارکرد های اجتماعی خشونت در اندیشه های داعش خشونت ورزی، بارزترین خصیصه ی رفتاریِ داعش به شمار می رود. گروه داعش، نه تنها در میدان های واقعی، بلکه حتی در شبکه های اجتماعی و فضاهای رسانه ای نیز، خشونت گرایی را با تمام ابعاد، به نمایش می گذارد. از این رو این پرسش در ذهن شکل می گیرد که در تفکر و اندیشه ی داعش، خشونت چه چه کارکردهای اجتماعیِ دارد؟ این پرسش، در حقیقت انگیزه های داعش از به کارگیری خشونت را باز نمایی می کند. مطالعه و تحقیق در خصوص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,000 تومان

جایگاه رژیم صهیونیستی در گفتمان سلفی داعش و تاثیر ان بر امنیت ملی ایران

جایگاه رژیم صهیونیستی در گفتمان سلفی داعش و تاثیر ان بر امنیت ملی ایران یکی از مسائلی که در خصوص داعش به عنوان یکی از گروه های اسلام گرا،ذهن را درگیر نموده،این است ک خط مشی این گروه در قبال مسائل اشغال فلستین و به تبع رژیم صهیونیستی چیست؟ و بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جایگاه رژیم صهیونیستی در گفتمان داعش چیست؟و البته فرضیه مطرح شده حاکی از عدم تقابل گروه داعش با رژیم صهیونیستی است.برای پاسخ به سوال اصلی و اثبات فرضیه پژوهش در چارچوب نظریه گفتمان،با استفاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

عوامل شکل گیری داعش در منطقه خاورمیانه

عوامل شکل گیری داعش در منطقه خاورمیانه هدف مقاله حاضر بررسی چرایی و چگونگی شکل گیری گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام می باشد و سوال مقاله حاضر چرایی و چگونگی ظهور این گروهک تروریستی می باشد که به روش توصیفی ˚ تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که گروهک تروریستی داعش محصول اندیشه های تکفیری است که در پی منازعات فرقه ای هدایت شده بازیگران منطقه ای شکل گرفته است. این پژوهش با بهره گیری از اسناد معتبر بر این نتیجه است که گروهک تروریس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):